Rahvusvaheline Valuutafond on rahul Eesti majandusarenguga

Täna lõppes Rahvusvahelise Valuutafondi (RVF) delegatsiooni visiit Eestis, mille käigus kohtuti peaministri, rahandusministri, Eesti Panga presidendi ja juhatuse ning finantsinspektsiooni juhtkonna, samuti kommertspankade laenujuhtidega.

Missiooni liikmed hindasid Eesti 2005. aasta majandusliku arengu edukaks. Seda toetas peamiselt investeeringute ja ekspordi jõuline kasv, mis kiirenes ligi 10 protsendini. Samuti mainiti ära, et tänu erasektori säästumäära kasvule ning tugevale eelarvepositsioonile, vähenes märgatavalt jooksevkonto puudujääk. Missiooni liikmete hinnangul on see pärast mitmeaastast puudujäägi kasvu tähelepanuväärne kannapööre. Lisaks avaldati tunnustust töötuse määra langemisele esimest korda kümne aasta jooksul alla 8 protsendi piiri.

Kohtumise raames kinnitasid Eesti esindajad euro kasutuselevõtu olulisust Eesti majandusele. Missiooni liikmete sõnul kaasnevad euroala liikmelisusega Eestile selged eelised. Nende sõnul soodustaks euro kasutuselevõtt edasist majanduslikku lõimumist, vähendaks tehingukulusid ning kõrvaldaks riskid, mis on seotud oma valuuta kasutamisega.

Eesti esindajad rääkisid ka raskustest Maastrichti inflatsioonikriteeriumi täitmisel, mille puhul on ametivõimud ette valmistanud meetmed, eesmärgiga täita inflatsioonikriteerium 2007. aasta esimeses pooles. Nendeks meetmeteks on aktsiisimaksude tõstmise edasilükkamine ja eelarvepositsiooni hoidmine võimalikult tugeval tasemel. Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsiooni liikmed nõustusid, et nii euro kasutuselevõtu eesmärk kui ka selle saavutamiseks kavandatud meetmed on asjakohased. Samuti soovitas delegatsioon tungivalt seada Eesti eesmärgiks eelarve ülejääk, mis oleks vähemalt sama suur kui 2005. aastal.

Missiooni kokkuvõtvas hinnangus tõid liikmed välja, et üldiselt on Eesti väljavaated majandus- ja rahaliiduga ühinemiseks soodsad ning riik saaks euroala liikmelisusest kasu.

Seoses Rahvusvahelise Valuutafondi Eesti missioonijuhi vahetusega toimus 31. märtsist kuni 5. aprillini RVFi uue missioonijuhi Franciszek Rozwadowski tutvumisvisiit Eestisse. Kohtumistel osales ka RVF-i Eesti missioonijuht aastast 2002 Richard Haas.

Visiidi järeldustega on võimalik tutvuda Eesti Panga kodulehel.