Rahvusvahelise Valuutafondi aastakoosoleku peateemaks oli maailma majanduse olukord

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad osalesid 4.-5. oktoobril toimunud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee (IMFC) ja Maailmapanga arengukomitee (DC) kohtumistel ning 6. oktoobril toimunud IMFi ja Maailmapanga Grupi aastakoosolekutel Istanbulis, Türgis.

IMFi rahandus- ja finantskomitee kohtumise peateemaks oli maailma majanduse ja finantsturgude taastumise väljavaated, sealhulgas rõhutati, et kriis ei ole veel möödas ning raha- ja fiskaalpoliitika toetus mitmetes suurriikide majandustes peab jätkuma. Samaaegselt tuleb aga hakata planeerima erakordsete poliitikate lõpetamist, näiteks otsustada, millal ja kuidas vähendada riigi järsult kasvanud rolli finantssektori ettevõtetes.

Tulevikku vaadates on põhiküsimusteks maailma majanduskasvu taastumine ning eelkõige arenenud riikides järsult kasvanud riigivõla koormusega toimetulek. IMFC-le anti ülevaade IMFis väljatöötatud globaalsest eelhoiatussüsteemi mudelist (Early Warning Exercise). Koosolekul oli arutlusel ka IMFi roll kriisijärgses maailmas ja vajadus IMFi seiretegevuse mandaadi täpsustamiseks, eelkõige finantssektori seire tugevdamine. Viimasele avaldas oma toetust ka Põhja-Balti valijaskond, sealhulgas Eesti. Rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides tihtipeale alaesindatud arenevate ja arenguriikide jaoks oli oluliseks sõnumiks kokkulepe korrastada IMFi ja Maailmapanga juhtimise, hääleõiguse ja esindatusega seotud küsimusi.

Eesti rahandusministri ja Eesti Panga presidendi kohtumistel IMFi juhtkonna ja Euroopa osakonna juhiga tunnustati Eesti senist majanduspoliitikat globaalse majanduskriisi tingimustes. "Rahvusvaheline Valuutafond avaldas toetust nii Eesti senisele majanduspoliitikale kui ka Eesti eesmärgile võtta euro kasutusele nii kiiresti kui võimalik. Valuutafond peab seda Eesti senise majanduspoliitika puhul reaalseks eesmärgiks ning toetab Eesti püüdlusi selle saavutamiseks," ütles Eesti Panga president Andres Lipstok.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et Eestile on väga tähtis rahvusvaheliselt teadvustada, et mulje meie eelarvepoliitikast ja rahandusolukorrast on väga erinev muljest, mis tekib meie regiooni kajastavaid uudiseid jälgides. "Oluline sõnum, mida peame aegsasti levitama nii investoritele ja ka rahvusvahelistele finantsorganisatsioonidele, on see, et meie majandus stabiliseerub ja me oleme täitmas Maastrichti kriteeriume," rääkis Ligi.

Eesti delegatsioon kohtus ka reitinguagentuuride ja kommertspankade esindajatega, kellele tutvustati samuti Eesti majanduse olukorda ja kinnitati nii Eesti majanduspoliitika kui ka finantssüsteemi usaldusväärsust.

IMFC on IMFi nõuandev organ, mis jälgib rahvusvahelise rahasüsteemi arengut. Komitee koosolekud toimuvad kaks korda aastas ning lisaks selle liikmetele osalevad kohtumisel IMFi liikmesriikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad. Maailmapanga juures tegutseb sarnase nõuandva organina Arengukomitee (DC). Istanbulis toimunud IMFC ja Maailmapanga arengukomitee lõppkommünikeedega saab tutvuda IMFi kodulehel www.imf.org/external/am/2009/index.htm. Samal lehel saab jälgida ka veebiülekandeid Aastakoosoleku sõnavõttudest.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Eesti Pank
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965; 512 6843
E-post:
ingrid.mitt [at] epbe.ee

Katrin Reinmann
Rahandusministeerium
Kommunikatsiooniosakond
Tel: 611 3049; 530 30146
E-post:
katrin.reinmann [at] fin.ee