Reaalsektori võlakohustuste kasv on endiselt majanduskasvust aeglasem

Taavi Raudsaar
Taavi Raudsaar
Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna peaspetsialist

Kuigi majapidamised ja ettevõtted võtsid käesoleva aasta alguses uusi laenukohustusi rohkem kui paaril eelmisel aastal, on nende võlakoormus tänu varasemate laenude tagasimaksetele ja sissetulekute kasvule jätkuvalt vähenenud. Reaalsektori võlakoormus ehk võla maht suhtena SKPsse alanes esimese kvartali lõpuks 140%ni. Võrreldes kolme aasta taguse tipptasemega on võlakoormus vähenenud 27 protsendipunkti võrra ja jõudnud 2007. aasta alguse tasemele.

Majapidamiste ja ettevõtete finantsseisu parandas esimeses kvartalis lisaks laenukohustuste vähenemisele ka hoiuste ja sularaha kasv. Tasakaalustatum finantsseis vähendab nende haavatavust võimalike väliskeskkonna riskide suhtes. Majapidamiste rahaliste säästude (s.t hoiused ja majapidamiste käes olev sularaha) aastakasv ulatus esimese kvartali lõpus 8%ni. Kuigi ettevõtete hoiused Eestis tegutsevates pankades jäid ligikaudu eelmise aasta lõpu tasemele, suurenesid välismaal hoitavad hoiused kvartaliga üle 100 miljoni euro.

Eesti majandus tervikuna oli esimeses kvartalis netolaenuvõtja. See tähendab, et riik tervikuna kaasas välismaalt vahendeid rohkem, kui neid sinna paigutas. Suures osas põhjustas seda valitsemissektor, mille eelarve oli esimeses kvartalis puudujäägis tavapäraselt aasta alguses toimuvate maksutagastuste tõttu. 

Finantskonto statistika leiab Eesti Panga veebilehelt.


Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee