Reitinguagentuur Fitch muutis Eesti riigireitingu väljavaate stabiilseks

Reitinguagentuur Fitch Ratings korrigeeris oodatult Eesti riigireitingu väljavaadet, muutes selle positiivsest stabiilseks. Reiting jäi tasemele A.

"Hinnang Eesti majandusele on endiselt hea. Siiski pidas Fitch vajalikuks reitingu väljavaadet korrigeerida. Põhjuseks on agentuuri arvamus, et Eesti liitub euroalaga aastatel 2009-2010," kommenteeris Fitchi otsust Eesti Panga president Andres Lipstok.

Lipstoki sõnul kinnitab Fitchi vaade Eesti Panga hinnangut, et 2008. aastal eurole üleminek on raskendatud, seda Maastrichti kriteeriumi nõuetele mittevastava inflatsiooni tõttu. Keskpanga presidendi sõnul ei ole Eestis hinnastabiilsus siiski ohus, mida kinnitas ka äsja Eestit külastanud IMFi missioon.

"Reitingu ja selle väljavaate edasine areng sõltub sellest, kuidas püsib Eesti usaldusväärsus välisinvestorite silmis. Kui eurole üleminek edasi lükkub, tuleb Eesti majanduse usaldusväärsuse hoidmiseks rakendada senisest veelgi konservatiivsemat majandus- ja rahapoliitikat," rõhutas Lipstok.

Euroopa Liidu uutest liikmesriikidest on Fitch andnud Eestist kõrgema reitingu Sloveeniale ja Küprosele, Eestiga samal tasemel on Tšehhi Vabariik, Malta ja Slovakkia.

Juulis muutis Eesti reitingu väljavaate positiivsest stabiilseks ka teine reitinguagentuur Standard & Poor's.

Lisatud on Fitchi pressiteate tõlge.