Reitinguagentuur Fitch tõstis Eesti riigireitingut

Esmaspäeval, 19. juulil tõstis reitinguagentuur Fitch Eesti riigireitingu kahe pügala võrra tasemele A, agentuur kinnitas reitingu väljavaate stabiilsena.

Eesti Panga asepresidendi Märten Rossi sõnul peegeldab reitinguagentuuri otsus eelkõige euroalaga liitumisest tulenevaid muutunud riskihinnanguid Eesti majandusele. "Agentuur viitas sellele, et eeskujulikus seisus riigirahandus ja paindlik majandus muudavad Eesti sobivaks eluks rahaliidus. Eesti edasine tegevus peab olema suunatud sellele, et neid tugevusi säilitada ning rahaliidu paranenud võimaluste raames tagada riigirahanduse jätkusuutlikkus," lisas Ross.

Fitch märkis oma otsuses, et euroalaga liitumine parandab Eesti riskiprofiili, kuna eurole üleminek vähendab välisvõlaga seotud riske ja välisvaluuta laenudega seotud riske. Lisaks annab liitumine euroalaga pankadele ligipääsu Euroopa Keskpanga likviidsusjuhtimise mehhanismidele.

Fitchi hinnangul jätkub keskpikas perspektiivis Eesti majanduses raske, kuid vajalik sisenemine kohanemine. Keskpikas perspektiivis prognoosib agentuur ekspordist lähtuvat majanduskasvu taastumist.

Viimati tegi tegi Fitch Eesti suhtes reitinguotsuse 30. märtsil, kui pani riigireitingu vaatluse alla, võimalusega reitingu tõstmiseks. Esmaspäevase otsusega lõpetati reitingu vaatlusperiood.

10. juunil tõstis reitinguagentuur Standard&Poor's Eesti riigireitingu tasemele A ja jättis reitingu väljavaate stabiilseks.

31. märtsil tõstis reitinguagentuur Moody's Eesti riigireitingu väljavaate negatiivsest stabiilseks, agentuur kinnitas reitingu tasemel A1.

Reitinguagentuuri Fitch pressiteate eesti- ja ingliskeelne tekst on kättesaadav Eesti Panga veebilehel.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee