Reitinguagentuur Standard & Poor's tõstis Eesti riigireitingu väljavaate "stabiilselt" "positiivsele"

22. detsembril teatas reitinguagentuur Standard & Poor's Eesti riigireitingu endise "stabiilse" väljavaate asendamisest "positiivsega". Reitingute tase jääb esialgu endiseks: BBB+ pikaajaliste valuutakohustustele, A- Eesti krooni kohustustele ja A-2 lühiajalistele valuuta- ja kroonikohustustele. Reitingu tõstmise eelduseks on käimasolevate struktuursete reformide elluviimine ning Eesti majanduse jätkuv rahvusvaheline integratsioon (eelkõige Euroopa Liidu suunal).

Reitingu BBB+ on Standard&Poor's omistanud ka Ungarile ja Poolale. Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest on kõrgemad reitingud Sloveenial A ja Tehhil A-. Läti reitingu hindab agentuur tasemele BBB ja Leedul BBB-.

S&P märgib oma pressiteates, et positiivne väljavaade peegeldab Eesti edu majanduse reformimisel ning läbikaalutud ja oludekohast eelarvepoliitikat. Majandusreformid on toonud kaasa välisinvesteeringute kasvu. Majanduskasvu veab ekspordile orienteeritud erasektor. Kuigi pensionireformiga on seotud suured kulud, ei ohusta see märkimisväärselt üldvalitsuse eelarve tasakaalu ning avaliku sektori võlakoormus alaneb edasises veelgi. Valitsuse eelarvepoliitika toetab valuutakomiteel põhineva rahasüsteemi stabiilsust, mis omakorda hoiab inflatsiooni mõõdukal tasemel. Majanduskasv püsib keskmises perspektiivis 5-6% tasemel. Inflatsioon ulatub käesoleval aastal 4 ning 2001.a. aastal 4.5 protsendini.

Reitinguagentuur leiab, et kõrge jooksevkonto defitsiit ning suhteliselt kõrge lühiajalise välisvõlgnevuse tase suurendab Eesti majanduse välist haavatavust. Samas mainib agentuur, et rahvusvahelist likviidsuspositsiooni tugevdab välisinvestorite suur osalus pangandussektoris ning läbimõeldud ja oludekohase majanduspoliitika jätkamine. Eesti majanduse alustalade tugevdamiseks on oluline lõpetada energeetikasektori ja pensionisüsteemi reformid. Reformide edasilükkamine vähendab Eesti riigireitingu tõstmise võimalust.

Avalike suhete osakond
Tel 668 0900