Reitinguagentuur Standard&Poor's tõstis Eesti riigireitingut

Teisipäeval, 9. augustil tõstis reitinguagentuur Standard&Poor's (S&P) Eesti riigireitingu tasemelt A tasemele AA-, reitingu väljavaade on stabiilne.

Reitinguagentuur Standard&Poor's märgib oma otsuses, et usub Eesti suutlikkusse hoida alal majanduskasv, sealjuures säilitades tugevat eelarve- ja paranenud välispositsiooni. Lisaks majanduskasvu headele väljavaadetele rõhutab agentuur reitingutaseme tõstmise põhjustena konsensuslikku poliitikaraamistikku, väga paindlikku majandust ning madalat riigivõlataset.

Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku sõnul peegeldab reitinguagentuuri otsus eelkõige Eesti majanduse usaldusväärsuse kasvu. "Euroalas jätkuv võlakriis näitab veelkord, kuivõrd oluline on hoida riigirahandus korras. Seetõttu on Eestil vajalik järgida eelarvestrateegiat ja saavutada koondeelarve ülejääk 2013. aastal. Samuti tuleks hiljutise kriisikogemuse valguses Eesti eelarvepoliitika raamistikku täiendada, et edaspidi kulude kasvu paremini ohjeldada," ütles Kaasik.

S&P kohaselt jääb Eesti lähiaja majanduskasvu vedama investeeringute kasv, niisamuti eratarbimise taastumine. Majandusjõudluse olulisemaks riskiks nimetab agentuur Eesti peamiste kaubanduspartnerite majanduskasvu aeglustumist.

"Eksporditulude hoogustumisele toetudes on Eesti majandus jõudsalt taastunud pärast sügavat langust. Endiselt tuleks aga säilitada valvsus väliskeskkonna suhtes, sest ebakindlus tuleviku osas on jätkuvalt suur. Väikse avatud majandusena tuleks paranenud majandusolukorda kasutada ka reservide taastamiseks," kommenteeris Ülo Kaasik.

Viimati muutis S&P Eesti riigireitingu väljavaate stabiilsest positiivseks käesoleva aasta aprillis, kinnitades reitingu tasemel A. Reitinguagentuur Fitch tõstis möödunud kuul Eesti riigireitingu tasemelt A tasemele A+ ning reitinguagentuur Moody's andis Eesti reitingule viimati hinnangu 2010. aasta märtsis, kinnitades selle tasemel A1 stabiilne.

S&P pressiteate ingliskeelne tekst koos eestikeelse tõlkega avaldatakse Eesti Panga kodulehel.

Lisainfo:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee