Riigikogule esitati ettepanek Eesti Panga uue nõukogu koosseisu kohta

Täna, 26. jaanuaril esitas Eesti Panga nõukogu esimees JAAN MÄNNIK Riigikogule oma ettepaneku Eesti Panga nõukogu liikmete kandidaatide kohta nõukogu liikmete ametisse nimetamiseks.

Keskpanga nõukogu esimees tegi ettepaneku nimetada Eesti Panga uude nõukogusse Riigikogu liige Kalev Kallo, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna professor Irene Kull, Riigikogu liige Jürgen Ligi, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna professor Enn Listra, ühiskonna- ja majandustegelane Tõnis Palts, ühiskonna- ja majandustegelane Liina Tõnisson ning Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor Urmas Varblane.

"Nõukogu uues koosseisus on kogenud poliitikud, kelle kandidaadid valiti koostöös suuremate Riigikogu fraktsioonidega. Lisaks on nõukogu liikme kandidaatideks majandus- ning õigusteaduse asjatundjad Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist. Veerand uue nõukogu kandidaatidest on naised," kommenteeris Jaan Männik kandidaatide valikut.

Eesti Panga Nõukogu liikme kandidaadid on läbinud julgeolekukontrolli või omavad juba ametikohajärgset juurdepääsuõigust riigisaladusele.

Eesti Panga nõukogu praeguse koosseisu volitused lõpevad 17. veebruaril 2009.

Eesti Panga juhtorganid ja nende pädevus on sätestatud Eesti Panga seaduses, otselink seadusele: http://www.eestipank.info/pub/et/yldine/juhtimine/juhid/norm/EPspt2.htm.