Riigikontroll lõpetas auditi Eesti Pangas

Riigikontroll avaldas täna aruande, mis võtab kokku Eesti Panga 2004. ja 2005. aasta riigihankeid puudutava auditi tulemused.

Auditi eesmärgiks oli välja selgitada, kas Eesti Pank on asjade ostmisel ning teenuste ja ehitustööde tellimisel kinni pidanud riigihangete seaduses sätestatud nõuetest.

"Täname Riigikontrolli audiitoreid asjakohaste märkuste ja soovituste eest, mis aitavad meil riigihankeid edaspidi paremini korraldada. Selleks, et tagada kõikide riigihangete seaduses ettenähtud toimingute ühemõtteline täitmine, vajavad täiustamist Eesti Panga riigihangete läbiviimise protseduurireeglid, samuti vajab mõningast viimistlemist hangete plaanimine," märkis oma vastuses Riigikontrolli aruandele Eesti Panga president Andres Lipstok.

Riigikontrolli poolt Eesti Panga presidendile tehtud ettepanekute, mis on seotud edaspidiste hangete korraldamise ning protseduuride täiustamisega, elluviimiseks moodustas Eesti Pank vastava töörühma.

Paljud Eesti Panga hanked tulenevad keskpanga kui raharingluse korraldaja erilist rolli kandva institutsiooni tegevuse eripäradest, sh eripärastest turvalisusnõuetest. Eesti Pank on korraldanud vastavalt riigihangete seadusele hankeid nii riigihangetena kui ka Eesti Panga hankejuhendi kohaselt.

Auditi aruanne ning Eesti Panga kommentaarid sellele on avaldatud Riigikontrolli veebilehel www.riigikontroll.ee ja keskpanga veebilehel www.eestipank.info. Riigikontroll viis auditi läbi ajavahemikus 1. juuni - 9. november 2006.