Riigisisestest maksetest toimub pankade vahel vaid viiendik

Tiina Soosalu
Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhtivspetsialist

Eesti maksekeskkonda iseloomustab elektroonsete makseviiside suur osakaal. 2013. aasta IV kvartalis algatati kõikidest pankadevahelistest maksetest elektroonselt 99,6%. Sularahas algatati pangakontorites keskmiselt vaid 1100 makset päevas, samas kui 15 aastat tagasi oli see arv viis korda suurem.

Eesti elanike eelistatuim makseviis on endiselt kaardimakse. Kaardimaksete osakaal kõikidest riigisisestest maksetest moodustas IV kvartalis 63% ning kaardiga maksti enam kui 610 000 korda päevas. Kaardimaksete osakaal on püsinud üle 60% juba kolm aastat. Arvuliselt tehakse kaardimakseid siiski järjest enam ning 2013. aasta viimases kvartalis maksti kaardiga 7% rohkem kui aasta varem.

Eelistuselt teine makseviis on internetipanga maksekorraldus. Internetipanga maksekorraldused moodustasid 2013. aasta IV kvartalis 21% riigisisestest maksetest ning neid tehti päevas keskmiselt 210 000, mis on kümnendiku võrra enam kui aasta tagasi. Internetipanga maksekorralduste osatähtsus kõikidest makseviisidest on viimase kolme aasta jooksul paari protsendi võrra vähenenud.

Eestlaste jaoks populaarsuselt kolmas sularahata makseviis on otsekorraldus (sh e-arve püsimakse), mis moodustab 6% kõikidest sularahata makseviisidest. 2013. aastal algas Eesti pankades üleminek otsekorralduselt e-arve püsimaksele. Kui 2012. aasta viimases kvartalis maksti otsekorraldusega keskmiselt 55 000 korda päevas, siis 2013. aasta IV kvartalis oli otsekorralduste arv 42 600 ja e-arve püsimakse teenust kasutati 15 100 korral. Üleminek otsekorralduselt e-arve püsimaksele lõpeb 1. veebruaril ning pärast seda riigisisesed otsekorraldused statistikas eraldi enam ei kajastu.

Kõikidest riigisisestest maksetest (v.a kaardimaksed) tehti 2013. aasta viimases kvartalis pangasiseselt 78% ja pankadevaheliselt 22%. Pankadevaheliste ning pangasiseste maksete osakaalu jaotus ei ole viimase kolme aasta jooksul palju muutunud. Eesti panga hallatava jaemaksesüsteemi ESTA vahendusel teostatud pankadevaheliste maksete nii arv kui ka käive moodustavad viiendiku kõikidest maksetest. Eesti Pank sulgeb jaemaksesüsteemi ESTA 31. jaanuaril. Riigisisesed pankadevahelised maksed liiguvad edaspidi üleeuroopalise EBA Clearingu hallatava süsteemi STEP2 kaudu, mistõttu muutuvad pankadevaheliste arvelduste tähtajad. Edaspidi liigub raha ühest pangast teise 3–5 tunni jooksul ning kui makse peab kohale jõudma samal päeval, on vaja see sõltuvalt pangast sisestada hiljemalt kella 15 ja 16.30 vahel. Täpsema info saamiseks palume ühendust võtta oma kodupangaga.

Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide statistika leiate Eesti Panga veebilehelt
http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#treeMenu/FINANTSSEKTOR/620

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee