Rootsi ja Balti keskpangad allkirjastasid finantskriiside ohjamise koostööleppe

Täna allkirjastasid Eesti Panga president Andres Lipstok, Läti Panga president Ilmārs Rimšēvičs, Leedu Panga asepresident Darius Petrauskas ja Rootsi Riigipanga president Stefan Ingves Stockholmis finantskriiside ohjamise koostööleppe.

Leppe sõlmimisega parandavad osapooled oma valmidust teha koostööd piiriüleseid pangagruppe puudutavas finantskriisi korral. 5. detsembril allkirjastasid Eesti finantsstabiilsuse eest vastutavad institutsioonid - Eesti Pank, Finantsinspektsioon ja Rahandusministeerium - samalaadse siseriikliku koostööleppe. Mõlemad dokumendid toonitavad, et esmane vastutus kriisiolukorra lahendamise eest lasub probleemse panga või tütarpanga omanikel ja juhtkonnal. Keskpangad sekkuvad ainult sellisel juhul, kui eralahendused ei toimi või osutuvad ebapiisavaks.

Koostöölepingu kohaselt peab võimaliku finantskriisi tuvastanud keskpank teavitama sellest teisi leppega ühinenud keskpankasid. Lisaks infovahetusele võimalike finantskriiside korral käsitleb kokkulepe ka tavaolukorras toimuvat regulaarset koostööd. Nii näiteks on keskpankadel plaanis viia läbi regionaalseid kriisiõppusi.

"Kuna Eesti pangandussektorist moodustavad Rootsi päritolu pangad enam kui 80 protsenti, siis on iseenesest mõistetav, et igasuguseid kriisiolukordi saab lahendada vaid vastastikust koostööd tehes," märkis Andres Lipstok.

Koostööleppe originaaltekstiga saab tutvuda Eesti Panga kodulehel.