RVFi delegatsioon tunneb muret Eesti jooksevkonto defitsiidi pärast

21. juulist 1. augustini viibis Eestis Rahvusvahelise Valuutafondi (RVF) delegatsioon. RVFi esindajad arutasid peaministri, valitsuse liikmete, Eesti Panga juhatuse, finantsinspektsiooni, ning kommertspankade juhtidega Eesti majanduse arengut viimasel ajal ning valitsuse majanduspoliitilist tegevuskava 2003. aasta lõpuni ja 2004. aastaks.

Valuutafondi esindajad tundsid muret, et suur jooksevkonto puudujääk võib pikemas perspektiivis ohustada Eesti majanduse jätkusuutlikku arengut, seda enam, et erinevalt varasemast ei ole puudujääk täielikult rahastatud välismaiste otseinvesteeringutega, vaid laenudega.

Jooksevkonto tasakaalustamatuse vähendamiseks soovitas RVFi delegatsioon Eestile muuta eelarvepoliitikat rangemaks, saavutada 2003. aastal vähemalt 2%line eelarveülejääk ning lükata edasi mõned majanduspoliitilised algatused. Eelarvepoliitika üldiste põhimõtete osas soovitab RVF iga-aastase tasakaalu asemel võtta eesmärgiks tasakaal ühe majandustsükli vältel, et soodustada ühtlasemat majanduskasvu.

RVFi esindajad soovitasid ametivõimudel endiselt tähelepanelikult jälgida pankade laenutegevust ning riskide kontsentreerumisel kaaluda valikulist usaldatavusnormatiivide karmistamist, et tagada pangasüsteemi jätkuv tugevus ja stabiilsus. Nii Eesti Pank kui RVF on seisukohal, et rahapoliitilika operatsioonilise raamistiku ühtlustamisel eurosüsteemi keskpankades kehtivate nõuetega tuleb muudatusi tehes arvestada ka majanduse üldist olukorda ja likviidsuskeskkonda.

Delegatsioon avaldab oma visiidi lõppjärelduses tunnustust Eesti ametivõimudele majanduse eduka ümberkujundamise, suure majanduskasvu ja stabiilse hinnataseme säilitamise eest, kuid tunneb muret, et eelarvepoliitika hakkab muutuma vähem läbipaistvaks.

RVFi delegatsiooni lõppjärelduse täistekstiga on võimalik tutvuda Eesti Panga kodulehel. Põhjalik RVFi raport Eesti kohta avaldatakse oktoobris-novembris.