SEPA tingimused arveldustele rakenduvad 1. veebruaril

Euroopa Komisjoni täna avaldatud ettepaneku kohaselt soovitakse ühtsete üleeuroopaliste SEPA (Single Euro Payments Area) maksetingimuste kasutuselevõtul pakkuda üleminekuaega poole aasta jagu, kuid SEPA tingimused rakenduvad endiselt 1. veebruaril. Eestis võetakse arveldustes SEPA tingimused kasutusele 1. veebruaril ja komisjoni ettepanek senises tegevusplaanis muudatusi kaasa ei too.

„Eestis on pangad ja ettevõtted ettevalmistustega graafikus. Eesti Pangale teadaolevalt oleme valmis Eestis SEPA tingimustel arveldustega alustama 1. veebruaril. Näiteks kasutavad juba pooled pangad praegu omavahelistes arveldustes rahvusvahelist ehk IBAN-kontonumbrit ja pooled otsekorraldused on üle viidud e-arveteks, mis annab kindlust, et peame esialgsetest plaanidest kinni,“ ütles Eesti Panga asepresident Madis Müller.  

Juhul kui Euroopa Komisjoni ettepanek kinnitatakse, siis võimaldatakse pooleaastast üleminekuperioodi neile pangaklientidele, kes ei suuda 1. veebruariks SEPA-formaadis makseid tegema hakata. See tähendab, et poole aasta jooksul kuni 1. augustini võib pangaga kokkuleppel teha makseid veel ka vanas formaadis. 

Samas kehtib juba Eestis aastane üleminekuperiood eraisikutele, kes saavad makseid sisestades kasutada vajadusel veel vana kontonumbrit, ja ettevõtetele, kes saavad pangaga kokku leppides kasutada ISO sõnumistandardi teisendusi. Alates 1. veebruarist 2015 kehtivad ainult SEPA tingimused.   

Kui ettevõte ei jõua uut ISO sõnumistandardit nn massmaksete jaoks veebruariks kasutusele võtta, võivad pangad pakkuda kuni 1. veebruarini 2015 sõnumistandardi teisendust. Teisendusteenust ei osutata automaatselt, vaid ettevõte peab pangaga vastava kokkuleppe sõlmima. Lisaks peab raamatupidaja siiski mõningaid muudatusi tegema. Alternatiivina saab internetipangas kõik maksed sisestada ükshaaval.

Küsimuste korral ja täpsema info saamiseks palume ühendust võtta oma kodupangaga.

Vajalike muudatuste juhiseid ja abimaterjale leiate Pangaliidu veebilehelt.

SEPA kohta saate täpsemat infot Eesti Panga veebilehelt www.eestipank.ee/sepa.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee