SKP kasv (III kvartal 2000)

Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasv III kvartalis 2000 kiirenes I poolaastaga võrreldes (6,4%lt 7,0%ni).

Vaatamata maailma majanduskasvu aeglustumisele oli võimalik suurendada kaubavoogude kasvutempot. Kaubaeksport kasvas endiselt väga jõudsalt. Seekord oli tegemist nominaalmahtudes senistest suurima aastase kaubaekspordi kasvuga (52,6%). Kõrge kasvunumber on esotud eelkõige allhangetega. Teenuste ekspordi kasv on aga aeglustunud. Seda põhjustas eelkõige transiitteenuste vähenemine. Seetõttu ületas teenuste eksport III kvartalis 1999.a. vastavat näitajat vaid 5% (I poolaastal kasvas see 22,9%).

Koos välisnõudluse kasvuga III kvartalis kasvas kiiresti ka sisenõudlus, kuigi selle kasv jäi praktiliselt I poolaasta tasemele (vastavalt 11,7% ja 11,6%). Erilist tähelepanu pälvib edaspidi aga sisenõudluse struktuur. Möödunud aasta III kvartali andmed näitavad, et sisemaine nõudlus rajanes tarbimisel nagu ka aasta I poolel. Kvartaalses lõikes oli eratarbimise kasv(13,3%) ajaloo kiireim. Seepärast on endiselt päevakorral investeeringute küsimus, s.t. kas praegune tase on jätkusuutliku kasvu tagamiseks piisav? Erinevalt möödunud aasta I poolaastast investeeringud 2000.a. III kvartalis 1999.a. sama perioodiga võrreldes isegi vähenesid ning olid püsihinnas mõõdetuna isegi väiksemad kui aastal 1997 ja 1998. Väikese investeerimisnõudluse tõttu oli kaupade ja teenuste bilanss praktiliselt tasakaalus.