SKP kiirhinnang (III kvartal 2000)

Vaatamata majanduskasvu aeglustumisele nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides, oli majanduskeskkond III kvartalis endiselt soodne ja majanduskasvu aeglustumist peamiste kaubanduspartnerite juures ei saa üks-üheselt üle kanda Eesti eelseisvate perioodide kasvunumbritesse.

Nii näiteks kasvas kaubaeksport endiselt väga jõudsalt, kiirenedes ümbertöötluskaupade osas võrreldes II kvartaliga veelgi. Samas polnud majanduskasvu väike alanemine (7,4%lt 6,9%le) üllatav, ootasime isegi suuremat aeglustumist. Sellele viitasid juba varem teatavaks saanud töötleva tööstuse läbimüügi kasvutempo alanemine ja transiidimahtude vähenemine alates sügisest (praegu on veel teadmata, kui palju täpselt aeglustus teenuste ekspordi kasvutempo).

Ligi 7%ni ulatuv majanduskasvu hinnang annab alust loota investeeringute kasvu kiirenemist, ehkki ka III kvartalis ei saavutanud investeeringud ilmselt 1998.a. taset. Sisemaise nõudluse kasv toimus jätkuvalt eratarbimise toel, millele viitavad jaekaubanduse jätkuvalt kiired kasvunumbrid.

Praeguses arengufaasis ongi põhiküsimuseks, kas uus tasakaalutase on saavutatud endisest väiksemate kapitalimahutuste tingimustes või võib vähene investeerimine järgnevate perioodide majanduskasvu piirama hakata.