S&P alandas Eesti riigireitingut ühe astme võrra

Esmaspäeval, 10. augustil otsustas reitinguagentuur Standard & Poor's (S&P) alandada Eesti riigireitingut ühe astme võrra tasemelt A tasemele A-, reitingute väljavaade jäi negatiivseks.

"Agentuuri tänane hinnang peegeldab vaadet globaalsest majanduskriisist tulenevatele riskidele finantsturgudel, sealhulgas siinses regioonis", ütles Eesti Panga asepresident Märten Ross.

"Agentuuri otsus näitab väga ilmekalt, kuivõrd suurt tähtsust omab euroalaga kiire ühinemise perspektiiv Eesti majanduse usaldusväärsusele ja lähiaastate arengule. Samuti kinnitab see veelkord eelarvepoliitika olulist rolli praeguses maailmamajanduse olukorras," lisas ta.

"Euro kasutuselevõtt tõstab oluliselt Eesti usaldusväärsust ning on lähiajal peamine tegur riigireitingute määramises," ütles keskpanga asepresident.

"Keskpanga hinnangul on Eesti majanduse praegused väljavaated kooskõlas Eesti Panga kevadprognoosiga ja 3 protsendi kriteeriumi täitmine on tugeva eelarvepoliitika hoidmisel jätkuvalt võimalik," rõhutas Ross.

Ross märkis ka, et Eesti sõltumine välisrahastamisest on vähenenud enam, kui agentuur oma hinnangus välja toob. "Eesti jooksevkonto ja jooksvad rahavood on ülejäägis, mis on vähendanud oluliselt meie välist haavatavust. Eesti pangandussektor on tugev ja usaldusväärne ka majandustsükli praeguses faasis," märkis Ross.

Agentuur tõstis oma hinnangus Eesti tugevustena esile fikseeritud kursil põhinevat rahasüsteemi ja tugevaid institutsioone, mis on pühendunud eelarvekriteeriumi täitmisele. Samuti rõhutas S&P Eesti madalat välisvõlga ja piisavate riigireservide olemasolu globaalse majanduskriisi puhkedes, mis on kujunenud Eesti eeliseks praeguses majandusolukorras.

Eesti riigireitingute väljavaate jätmist negatiivseks põhjendas S&P ohtudega, mis tulenevad Eesti naaberriikide ja peamiste kaubanduspartnerite majanduste olukorrast. Samuti viitab agentuur sellele, et euroalaga liitumise edasilükkumine võib mõjutada riigireitinguid.