Standard & Poor's ei muutnud Eesti riigireitingut

Eile, 23. juulil 2008 kinnitas reitinguagentuur Standard & Poor's Eesti Vabariigi pikaajaliste välisvaluutakohustuste riigireitingu tasemel A, väljavaatega negatiivne.

Standard & Poor'si pressiteade kinnitab Eesti Panga analüüsi, et Eesti majandus liigub tasakaalukama ja jätkusuutlikuma arengus suunas, mida kinnitavad alanenud sisenõudlus ja esimese kvartali majanduskasvu numbrid, samuti laenu- ja investeeringute kasvu aeglustumine ning välistasakaalu paranemine. Reitinguagentuur toob oma teates välja, et Eesti konkurentsivõime paranemisest annab märku asjaolu, et impordi vähenemisele vaatamata on Eesti eksport püsinud tugev. Samas juhib agentuur tähelepanu Eesti majanduse sujuvat kohandumist ohustavatele riskidele, milleks on muuhulgas veel suhteliselt kiire hinnatõus ja suur jooksevkonto puudujääk. Vastavalt Eesti Panga hinnangule on siiski olemas juba märgid inflatsiooni aeglustumisest ja jooksevkonto puudujäägi vähenemisest.

Reitinguagentuuri eilset otsust toetavad ka Eesti tugev eelarvepoliitika, mis on seni olnud ülejäägis, ja Eesti majanduse avatus, konkurentsivõime ja paindlikkus. Siiski rõhutab Standard & Poor's, et rahvusvahelise usalduse säilitamiseks on kriitilise tähtsusega eelarve tasakaal, mis aitab tagada sujuva kohandumise käesoleval ja 2009. aastal ning viia seejärel Eesti majandus taas tõusule.

Viimati andis Standard & Poor's hinnangu Eesti reitingule käesoleva aasta jaanuaris, mil ta kinnitas Eesti riigireitingu tasemel A negatiivne. Reitinguagentuur Fitch kinnitas märtsis 2008 Eesti riigireitingu tasemel A negatiivne. Reitinguagentuur Moody's kinnitas septembris 2007 reitingu tasemel A1, muutes väljavaate positiivsest stabiilseks.

Standard & Poor'si pressiteate eestikeelne tõlge avaldatakse Eesti Panga kodulehel.