Standard & Poor's jättis Eesti reitingu endisele tasemele

Eile, 27. oktoobri õhtul avaldatud teate kohaselt jättis reitinguagentuur Standard & Poor's Eesti riigireitingu tasemele A.

Reitinguagentuur Standard & Poor's kinnitas Eesti pika- ja lühiajalise välisvaluutakohustuse reitingud senisel tasemel A ja A-1, jättes väljavaate negatiivseks.

Eesti majanduskasvu järsu aeglustumise taustal toetavad Standard & Poor'si hinnangul reitingut ennekõike valitsuse varasematel perioodidel kogutud reservid, mis vaatamata oodatavale eelarvepuudujäägile võimaldavad valitsusel paindlikult reageerida ajutistele šokkidele.

Reitinguagentuuri sõnul on Eesti välistasakaalustamatuse vähenemise osas oluline Rootsi valitsuse juures valminud plaan pangandussüsteemi toetuseks, kindlustades seeläbi ka Swedbank'i ja SEB Eestis tegutsevate tütarpankade rahastamise.

"Standard & Poor's hinnangul on Eesti tugevuseks praeguses olukorras riigi poolt eelmistel aastatel kogutud reservid ja valitsuse piisavalt tugev eelarve. Samuti on jõudsalt kahanemas jooksevkonto puudujääk," kommenteeris reitinguagentuuri otsust Eest Panga asepresident Andres Sutt.

"Riigi majanduspoliitika peab eeloleval kahel kolmel aastal olema suunatud euro kasutuselevõtu eesmärgi saavutamiseks. Sihipärane tegevus euro kasutuselevõtuks tugevdab Eesti usaldusväärsust ning loob kindla aluse majanduse uuele tõusutsüklile. Nii on väga oluline valmistada 2010. aastaks reaalne ja tasakaalustatud riigieelarve," lisas Sutt. "Eesti majanduse vajadus välisfinantseerimise järele peaks järgmisel aastal jätkuvalt vähenema ning välisnõudluse paranedes tugineb majanduskasv üha enam ekspordile. See omakorda annab alust loota, et krediidireitingu negatiivne väljavaade muudetakse stabiilseks," rääkis Sutt.

Peamisteks reitingut nõrgestavateks asjaoludeks nimetab Standard & Poor's Eesti erasektori kõrget võlataset ning välislikviidsuse nõrka positsiooni.

Viimati andis Standard & Poor's hinnangu Eesti reitingule käesoleva aasta jaanuaris, jättes ka toona reitingu tasemel A negatiivne. Reitinguagentuur Fitch langetas Eesti riigireitingut tasemele A- negatiivne 2008. aasta oktoobri alguses. Reitinguagentuur Moody's andis Eesti reitingule viimati hinnangu käesoleva aasta septembris, kinnitades selle tasemel A1 stabiilne.

Standard & Poor'si teate eestikeelne tõlge asub Eesti Panga kodulehel.