Standard & Poor's muutis Eesti riigireitingu väljavaate stabiilseks

17. juulil 2006 korrigeeris reitinguagentuur Standard & Poor's Eesti Vabariigi reitingu väljavaadet, muutes selle võimaliku euroalaga liitumise edasilükkumise tõttu positiivsest stabiilseks. Samas kinnitati Eesti pikaajaline krediidireiting tasemel A ning lühiajaline krediidireiting tasemel A-1.

"Standard & Poor'si otsus näitab, et järgmise aasta-kahe jooksul oleneb Eesti reitingu edasine tõstmine suurel määral euro kasutuselevõtust. Kiire majanduskasvuga kaasnevate riskide ohjamine on Eesti peamiseks majanduspoliitiliseks eesmärgiks, et tagada Eesti majanduse stabiilse arengu jätkumine," kommenteeris Standard & Poor'si sammu Eesti Panga majanduspoliitika allosakonna juhataja Ülo Kaasik.

Euroopa Liidu uutest liikmesriikidest on Standard & Poor's andnud Eestist kõrgema reitingu Sloveeniale, Eestiga samal tasemel on Leedu ja Tšehhi Vabariik.

Lisatud reitinguagentuuri Standard & Poor's pressiteade ja inflatsioonikommentaar.