Standard & Poor's omistas Eestile reitingu BBB+

Krediidireitingu agentuur Standard & Poor's (S&P) omistas Eestile välisvaluuta krediidireitingu BBB+ ning kohaliku valuuta krediidireitingu A-. S&P poolt anti Eestile ka lühiajalise välisvaluuta ja kohaliku valuuta reiting A-2. Riigireitingu tellis S&P-lt Eesti Pank.

S&P reiting BBB+ (kolm B pluss) on nn. investeerimisjärgu reiting. Investori jaoks tähendab see madalat oodatavat riski ning piisavat kindlust, et Eesti enesele võetud kohustused investori ees lähimas tulevikus täidab. Samas viitab reiting mõningatele pikaajaliste garantiide puudumisele seoses võimalike muudatustega Eesti majanduspoliitilistes tingimustes.

"Standard & Poors'i poolt omistatud reiting on märk Eesti majanduspoliitilisest edust ja usaldusväärsusest. Kõrge riigireiting pärast hiljutisi südmusi kiiresti arenevates riikides näitab veelkord, et Vabariigi Valitsuse ja Eesti Panga tegevus majandus- ja rahapoliitika vallas on leidnud rahvusvahelist aktsepteerimist ja säilitanud Eesti usaldusväärsuse," ütles Eesti Panga infoosakonna juhataja Andrus Kuusmann.

S&P poolt antud reiting toob esile Eesti edu fiskaal- ja rahasüsteemi korraldamisel, mis avaldub eelarve märkimisväärses ülejäägis ja inflatsiooni alanemises.

S&P reitinguga sisuliselt samaväärse reitingu Baa1 omistas Eestile teinegi rahvusvaheliselt tuntud reitinguagentuur Moody's Investors Service. Juhtiv Euroopas baseeruv krediidireitingu agentuur IBCA omistas septembris Eestile pikaajalise krediidireitingu BBB.

Eesti Pank on tänaseks tellinud riigireitingud kahelt krediidireitingu agentuurilt. "Meie üheks eesmärgiks on luua Eestis soodsad ettevõtlustingimused, mille kujunemisele aitab kaasa riigireiting. Reitingud telliti juhtivatest agentuuridest, kuna piirkonniti ja eri majandussfäärides on nende kasutamine investorite seas erinev," ütles Andrus Kuusmann.

S&P poolt on Lätile omistatud reiting BBB ja Leedule BBB-. Kesk-Euroopa riikidest on S&P Eestist kõrgema reitingu omistanud Sloveeniale ja Tšehhi Vabariigile.

Riigireiting on hinnang mille agentuur annab riigile võlakohustuste täitmise kohta. Hinnangu alusinfo ja tingimuste muutumisel võib paranemise või halvenemise suunas muutuda ka reiting. Samuti saab teatud tinimustel reitingu peatada või ära võtta.

Eesti Pank tänab kõik Eesti ametiasutusi, kes aitasid kaasa Eestile riigireitingu saamise protsessile.

Eesti Panga infoosakond