Standard & Poor's tõstis Eesti riigireitingut

Reitinguagentuur Standard & Poor's (S&P) tõstis täna Eesti pikaajaliste välisvaluutakohustuste reitingu ehk riigireitingu tasemelt BBB+ tasemele A-. S&P kinnitas lühiajaliste välisvaluutakohustuste ja Eesti krooni reitingu tasemel A-2 ning Eesti krooni pikaajalise reitingu tasemele A-. Kinnitatud reitingute väljavaade on stabiilne.

"Reitingu tõstmine on märkimisväärne tunnustus Eestile ajal, mil maailma majanduse väljavaadetes valitseb ebakindlus," kommenteeris reitingu tõstmist Eesti Panga president Vahur Kraft. "Loomulikult eeldab agentuur A- taseme reitingu säilitamisel, et riik peab nii keskvalitsuse kui omavalitsuse tasandil kinni oma varasematest majanduspoliitilistes lubadustest, sealhulgas eelarve tasakaalust."

S&P hinnangul väljendab reitingu tõstmine jätkuvat ning märkimisväärset edu ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga, mida toetab struktuurireformide elluviimine, eriti erastamise vallas. Riigi majandust tugevdanud otseinvesteeringute näitaja ühe elaniku kohta on Eestis üleminekuriikidest kõrgeim, mis johtub tugevast panusest turumajandusele. Alates riigi iseseisvumisest on rakendatud läbimõeldud fiskaal- ja rahapoliitikat.

Tavapäraselt mainib agentuur Eesti reitingut kammitsevate teguritena haavatavust välisokkidele ning suhteliselt madalat SKP taset ühe elaniku kohta. Probleemina näeb S&P ka kõrget tööpuuduse taset ja ebaühtlast regionaalset arengut.

S&P on esimene reitinguagentuur, kes hindab Eesti kroonikohustuste ja välisvaluutakohustuste reitingut võrdse tasemega, senini on Eesti välisvaluutakohustuste reiting olnud astme võrra madalam. Agentuuri sõnul tehakse nii kõigi riikide puhul, kes keskpikas perspektiivis on potentsiaalsed Euroopa Majandus- ja Rahaliidu (EMU) liikmed.

Ka reitinguagentuur Fitch tõstis Eesti pikaajaliste välisvaluutakohustuste reitingu tasemele A- käesoleva aasta augusti lõpus. Reitinguagentuur Moody's on Eestile andnud reitingu Baa1.

Lisainfo:
Kristel Richard, S&P +44 20 7847 7107
Konrad Reuss, S&P, +44 20 7847 7102
Janno Toots, Eesti Pank, 6680 900