Tarbijahinnaindeks 2000. aasta detsembris

Tarbijahinna 4%line kasv lõppenud aastal oli üldjoontes ootuspärane. Ehkki detsembris oli aastakasv väiksem kui novembris (vastavalt 5 ja 5,7%), pole inflatsiooni kiirenemise tipp veel möödas.

Tarbijahinna aastakasv jääb vähemalt suveni suuremaks kui 5%. Selle põhjuseks on kodumaise nõudluse suurenemine, administratiivselt reguleeritavate hindade kavandatud tõus, aga ka mõõtmis-tehniline aspekt. Inflatsiooni põhiline kiirendaja lähiajal on majanduse suletud sektor - valdkonnad, kus rahvusvaheline konkurents olulist mõju ei avalda (kommunaalteenused, ühisveondus jmt). Vastutoimet avaldavad vähenenud välissurved, eeskätt kütusehindade ja dollari kursi mõningane langus.

Avalike suhete osakond
Tel 6680 900