Teises kvartalis majanduses pööret ei toimunud

Andres Saarniit, Eesti Panga rahapoliitika osakonna nõunik

Käesoleva aasta teises kvartalis oli Eesti majanduse maht 1,4 protsenti väiksem kui aasta tagasi. Maailmamajanduse kasvuväljavaated on kevadega võrreldes halvenenud ja kasvunäitajad on jäänud heitlikuks. Selle taustal on loogiline, et ka Eestis ei toimunud majanduskasvu osas II kvartalis pöördelist muutust. Sisenõudluse ootuspärast nõrgenemist eelmise aasta ülikiire kasvu taustal saanuks kompenseerida vaid ekspordivõimaluste hüppeline paranemine.

Majanduslanguse põhjuseks oli jätkuv sisenõudluse alanemine, samal ajal kui ekspordi heaks töötavad tegevusalad toetasid kasvu. Lähikuude ettevaates ei toeta maailmamajanduse väljavaadete halvenemine Eesti ekspordi kasvu märkimisväärset kiirenemist. Tarbijate ja investorite ebakindlus omakorda ei anna alust prognoosida eratarbimise ja investeeringute kiiret kasvu. Siiski on head sõnumid lähima aasta jooksul tõenäolisemad pigem sisenõudluse kui ekspordi poolel.

Eesti Panga kevadprognoosi valguses võib öelda, et majandus areneb selle stsenaariumi järgi, mis eeldas sisenõudluse kiiremat langust 2008. aasta alguses ning kasvu taaskiirenemist 2009. aasta jooksul.