Timo Kosenko. Euroopa pangandusliidu loomine

Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna peaspetsialisti Timo Kosenko ettekanne konverentsil “Euroopa ja Eesti tulevik” 22. märtsil 2013