Toimus Eesti Panga nõukogu istung

Teisipäeval toimunud Eesti Panga nõukogu korralisel istungil otsustas nõukogu jätkata senise kasumijaotuse strateegiaga, mille kohaselt annab keskpank riigile oma mullusest kasumist 0-25 protsenti.

Eesti Panga 2013. aasta kasumi jaotamist hakkab nõukogu arutama järgmisel korralisel istungil 13. mail.

Kasumijaotuse strateegia kohaselt on Eesti Panga eesmärk kasvatada laiendatud omakapitali suhteline tase euroala keskpankade (eurosüsteem) keskmise tasemeni, kuna euroala ühiste rahapoliitiliste otsuste tegemisel lähtub Euroopa Keskpanga nõukogu eurosüsteemi kui terviku kapitali ja riskide suhtest.

Eesti Panga laiendatud omakapital suhtena rahapoliitilistesse riskivaradesse on euroala keskpankade seas üks madalaimaid.

Keskpanga nõukogu teisipäeval kinnitas eelarvenõukogu põhikirja. Eelarvenõukogu on sõltumatu nõuandekogu, mille ülesandeks on hinnata Eesti eelarvepoliitikat.

Eelarvenõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt viis korda aastas. Nõukogu peab põhikirja kohaselt avaldama arvamust riigi makromajandus- ja rahandusprognooside kohta, samuti eelarvestrateegia kohta ning valitsussektori struktuurse eelarvepositsiooni eesmärgi saavutamise kohta.

Eelarvenõukogu koosneb kuuest liikmest. Põhikirja kohaselt nimetab eelarvenõukogu esimehe, aseesimehe ja neli liiget viieks aastaks ametisse Eesti Panga nõukogu keskpanga presidendi ettepanekul.

Eelarvenõukogu liikmel peab olema laitmatu maine, majandusalal vähemalt magistrikraad või sellega võrdsustatud kraad ning eelarvenõukogu ülesannete täitmiseks vajalikud kogemused. Eelarvenõukogu liige ei või olla ametis või teenistuses ega olla osaline tegevuses, mis võib avaldada negatiivset mõju eelarvenõukogu ülesannete sõltumatule täitmisele.

Eelarvenõukogu esimehe kuine töötasu on 15 protsenti (780 eurot) ja nõukogu liikmetel 10 protsenti (520 eurot) kõrgemate riigiteenijate kõrgeimast palgamäärast.

Keskpanga nõukogu istungil andis Eesti Panga president Ardo Hansson nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusolukorrast.

Keskpanga nõukogu järgmine korraline istung toimub 13. mail.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee