Toimus Eesti Panga nõukogu istung

Teisipäeval toimunud Eesti Panga nõukogu korralisel istungil toetas nõukogu Eesti Panga presidendi otsust korraldada audit, et otsida välja ja anda hinnang keskpanga dokumentidele ja tegevusele seoses VEB Fondiga.

Eesti Panga juhatuse hinnangul võiks keskpanga auditile järgneda ka Riigikontrolli audit, mis looks täiendavat selgust, kuna Eesti Panga siseauditi mandaat ei võimalda kõike VEB Fondi puutuvat auditeerida.

Eesti Panga president Ardo Hansson tutvustas nõukogule keskpanga järgmise aasta eelarve koostamise põhimõtteid ja andis ülevaate käesoleva aasta eelarve täitmisest. Samuti andis president nõukogule regulaarse ülevaate euroala majanduse ja finantssektori olukorrast.

Nõukogu tutvus keskpanga riskijuhtimise aruandega seisuga 30. september 2012.

Eesti Panga nõukogu järgmine korraline istung toimub 6. novembril.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee