Toimus Eesti Panga nõukogu istung

Teisipäeval toimunud korralisel istungil lõpetas Eesti Panga nõukogu keskpanga põhikirja muudatuste esimese lugemise ning saatis muudatused arvamuse avaldamiseks Euroopa Keskpanka.

Uus põhikiri ei too kaasa põhimõttelisi muudatusi Eesti Panga töökorralduses. Selle eesmärk on vältida seaduse sätete kordamist põhikirjas, mis välistab põhikirja muutmise vajaduse seaduse muutmisel. Nõukogu arutab uuesti põhikirja muudatusi pärast Euroopa Keskpanga arvamuse laekumist. Euroopa Liidu aluslepingute kohaselt tuleb keskpanga seaduse ja põhikirja muutmise kava kohta küsida arvamust Euroopa Keskpangalt.

Eesti Panga juhatus tutvustas nõukogu liikmetele keskpanga järgmise aasta eelarve kavandit. Eelarve kinnitab Eesti Panga president detsembri teises pooles.

Nõukogu kinnitas siseauditi järgmise aasta tööplaani ning nõukogu enda järgmise aasta esimese poolaasta tööplaani.

Eesti Panga president Ardo Hansson andis nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusolukorrast ning asepresident Ülo Kaasik tutvustas keskpanga värsket majandusprognoosi.

Keskpanga nõukogu järgmine korraline istung toimub 10. veebruaril.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee