Toimus Eesti Panga nõukogu istung

Teisipäeval toimunud Eesti Panga nõukogu korralisel istungil nimetas nõukogu presidendi ettepanekul Finantsinspektsiooni nõukogu liikmeks keskpanga asepresidendi Madis Mülleri.

Eesti Pangas finantsstabiilsuse valdkonda kureeriva asepresidendi Madis Mülleri volitused Finantsinspektsiooni nõukogu liikmena algavad 20. oktoobril, kui on lõppenud endise Eesti Panga asepresidendi Rein Minka volitused nõukogu liikmena.

Nõukogu tutvus keskpanga siseauditi korralise välise hindamise aruandega, mille kohaselt on Eesti Panga siseauditi funktsioon üldises vastavuses Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi standardite ja eetikanormidega. Lisaks kuulas nõukogu siseauditi osakonna käesoleva aasta esimese poolaasta töö aruannet.

Eesti Panga juhatuse liikmed andsid nõukogu liikmetele ülevaate euroala majanduse ja finantssektori olukorrast ning Eesti Panga finantsriskidest.

Lisaks andis nõukogu esimees Jaan Männik ülevaate 2. oktoobril toimuvast Rootsi keskpanga nõukogu visiidist Eestisse.

Eesti Panga nõukogu järgmine korraline istung toimub 9. oktoobril.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee