Toimus Eesti Panga nõukogu istung

Teisipäeval, 15. detsembril toimunud korralisel koosolekul arutas Eesti Panga nõukogu keskpanga kasumijaotusstrateegiat ja otsustas eraldada 2008. aasta 1,247 miljardi kroonisest kasumist riigieelarvesse 706 miljonit krooni.

Nõukogu jättis kehtima senise kasumijaotusstrateegia, mille sihiks on kujundada Eesti Panga bilanssi selliselt, et oleks tagatud võimalikult tõhus ja usaldusväärne valuutakomitee keskkond raha stabiilsuse hoidmiseks. Strateegia lähtekohaks on hoida kuni euroalaga liitumiseni Eesti Panga kohustustevaba kattevara taset suuremana kui kaks protsenti sisemajanduse koguproduktist ja üle viie protsendi laiema rahaagregaadi M2 suhtes. Strateegia kohaselt saab nende eesmärkide täitumiseni kanda riigieelarvesse kuni veerand keskpanga kasumist.

Eesti Panga nõukogu otsustas 2008. aasta kasumi jaotamisel teha erandotsuse ja kanda riigieelarvesse 706 miljonit krooni, mis moodustab 56,6 protsenti mullusest kasumist.

"Nõukogu lähtus kahest praktilisest kaalutlusest. Esiteks aitab euroalaga liitumine maandada rahapoliitilisi riske ja luua täiendavat usaldusväärsust rahapoliitika vastu. Ja teiseks on selge, et erandkorras suurema kasumiosa andmisega riigieelarvesse toetab Eesti Pank tavapäraste ülesannete kõrval veel ühel täiendaval moel riigi püüdlusi võtta euro kasutusele 2011. aastast," ütles Eesti Panga nõukogu esimees Jaan Männik.

Nõukogu otsustas kanda selle aasta riigieelarvesse keskpanga mullust kasumit ulatuses, mida statistikareeglite kohaselt võetakse arvesse koondeelarve tasakaalu arvestuses.

Lisaks tutvus nõukogu keskpanga järgmise aasta eelarveprojektiga. Eelarve kinnitab keskpanga president hiljemalt käesoleva aasta lõpuks.

Aasta viimasel koosolekul kinnitas Eesti Panga nõukogu keskpanga siseauditi 2010. aasta tööplaani.

Järgmine korraline Eesti Panga nõukogu istung toimub 2010. aasta 26. jaanuaril.