Toimus Eesti Panga nõukogu istung

Teisipäeval toimus Eesti Panga nõukogu uue koosseisu esimene korraline istung, kus arutati Eesti Panga juurde moodustatava Eesti eelarvenõukogu loomist.

Eelarvenõukogu on nõuandekogu, mille ülesandeks on anda hinnang Eesti eelarvepoliitika aluseks olevatele  majandusprognoosidele ning jälgida siseriiklike eelarvereeglite täitmist.

Istungil andis Eesti Panga president Ardo Hansson nõukogu liikmetele tavapärase ülevaate euroala majandusolukorrast.

Samuti tutvustasid juhatuse liikmed nõukogule valmivat Eesti Panga strateegiat aastateks 2014-2018. Arutelu nõukoguga jätkub seminari vormis ning pärast seda kinnitab juhatus strateegia, mis avalikustatakse keskpanga veebilehel.

Keskpanga nõukogu järgmine korraline istung toimub 8. aprillil.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee