Toimus Eesti Panga nõukogu istung

Täna, 23. septembril toimunud korralisel koosolekul arutas Eesti Panga nõukogu Eesti ja maailmamajanduse hetkeseisu.

Teise päevakorra punkti all esitas siseaudit keskpanga nõukogule oma kaheksa kuu tegevuse aruande ning riskijuhtimise koondaruande.

Lisaks otsustas Eesti Panga nõukogu alates 1. jaanuarist 2009 muuta nõukogu liikmete hüvitise suurust, kinnitades nõukogu esimehe hüvitiseks 26 000 krooni kuus ning nõukogu liikmete hüvitiseks 16 000 krooni kuus.

Eesti Panga nõukogu järgmine istung toimub 21. oktoobril 2008.