Toimus Eesti Panga nõukogu istung

Teisipäeval, 29. septembril toimunud korralisel istungil nimetas Eesti Panga nõukogu 2009. majandusaasta audiitoriks Ernst & Young Baltic ASi.

Eesti Panga juhatus andis nõukogule ülevaate Eesti Panga eelarve täitmisest augusti lõpu seisuga.

Lisaks tutvustati keskpanga nõukogule ülevaadet euroalaga liitumiseks vajalike Maastrichti kriteeriumide täitmisest ning kokkuvõtet Eesti ja Eesti Panga ettevalmistustest euro kasutuselevõtuks. Samuti said nõukogu liikmed kokkuvõtte Eesti ja maailmamajanduse arengust.

Eesti Panga nõukogu kinnitas oma koosolekul 2010. aastal Vancouveris toimuvatele olümpiamängudele pühendatud hõbedast (Ag 999) meenemündi kujunduse, mille autor on Stanislav Kalinin. 10-kroonise nimiväärtusega meenemündi, mille tiraaž on 10 000 ja töötluskvaliteet "Proof", emiteerib Eesti Pank enne taliolümpiamängude algust 2010. aasta alguses.

Teisipäeval toimunud koosolek oli Eesti Panga ja Finantsinspektsiooni nõukogude ühisistung.

Järgmine Eesti Panga nõukogu korraline istung toimub 20. oktoobril.