Toimus Eesti Panga nõukogu koosolek

Teisipäeval, 31, märtsil toimunud korralisel koosolekul anti Eesti Panga nõukogule ülevaade euroalaga liitumiseks vajalike Maastrichti kriteeriumide täitmisest ning tehti kokkuvõte Eesti ja Eesti Panga ettevalmistustest euro kasutuselevõtuks. Nõukogu tõstis esile, et nüüd ja edaspidi on vajalik rõhutada eelarvekriteeriumi täitmise tähtsust ja eelarvepuudujääk peab kindlasti püsima alla 3 protsendi SKP suhtes.

Samuti tehti Eesti Panga nõukogule kokkuvõte Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) õiguslikust raamistikust. EKPSi kuuluvad kõigi liikmesriikide keskpangad, sealhulgas ka Eesti Pank.

Nõukogu kuulas ära ja toetas Eesti Panga juhatuse poolt tutvustatud kokkuhoiuplaani, milles vähendatakse keskpanga käesoleva aasta eelarvelisi kulusid 10 protsenti võrreldes käesolevaks aastaks kinnitatud eelarvega. Juhatuse liikmete töötasu väheneb 10 protsenti.

Eesti Panga juhatus esitas nõukogule ka ülevaate 2008. aasta juhtimisaruannetest.

Keskpanga nõukogu kinnitas otsuse kuulutada välja avalik konkurss sõltumatu välisaudiitori leidmiseks Eesti Panga käesoleva aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks.

Järgmine Eesti Panga nõukogu istung toimub 28. aprillil 2009. aastal.