Toimus Eesti Panga nõukogu koosolek

Eile, 2. juunil toimunud korralisel koosolekul anti Eesti Panga nõukogule ülevaade euroalaga liitumiseks vajalike Maastrichti kriteeriumide täitmisest ning tehti kokkuvõte Eesti ja Eesti Panga ettevalmistustest euro kasutuselevõtuks. Nõukogule tutvustati ka valmivat keskpanga euro kasutuselevõtu aruannet. Lisaks anti Eesti Panga nõukogule ülevaade Eesti ja maailmamajanduse arengust tänavuse aasta jooksul.

Eesti Panga juhatus andis nõukogule ülevaate keskpanga 2009. aasta eelarve täitmisest.

Nõukogu kinnitas siseauditi täiendatud tööplaani 2009. aastaks.

Järgmine Eesti Panga nõukogu korraline istung toimub 29. septembril 2009. aastal.