Toimus Eesti Panga nõukogu koosolek

Eile, 20. oktoobril toimunud korralisel koosolekul tutvustati Eesti Panga nõukogule keskpanga majanduskommentaari ja sügisprognoosi ning anti ülevaade maailma majanduse arengust. Lisaks sai nõukogu regulaarse ülevaate euroalaga liitumiseks vajalike Maastrichti kriteeriumide täitmisest.

Eesti Panga nõukogu nimetas eilsel koosolekul finantsinspektsiooni nõukogusse keskpanga asepresidendi Rein Minka ja ettevõtja Valdo Randpere.

Nõukogu kuulas ära siseauditi osakonna esimese poolaasta aruande.

Järgmine Eesti Panga nõukogu korraline istung toimub 3. novembril 2009. aastal.

Finantsinspektsiooni nõukogu kavandab Finantsinspektsiooni tegevust ja kontrollib juhtimist. Nõukogu koosneb kuuest liikmest, kellest kaks on liikmed ametikoha järgi - rahandusminister ja Eesti Panga president. Kaks Finantsinspektsiooni nõukogu liiget nimetab ja kutsub tagasi rahandusministri ettepanekul Eesti Vabariigi valitsus ja kaks liiget Eesti Panga presidendi ettepanekul Eesti Panga nõukogu. Finantsinspektsiooni nõukogu liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks.