Toimus Eesti Panga nõukogu koosolek

Neljapäeval Kuressaares Eesti Panga koolituskeskuses toimunud korralisel koosolekul sai Eesti Panga nõukogu põhjaliku ülevaate Eesti finantssektori olukorrast.

Samuti kinnitas nõukogu keskpanga siseauditi osakonna teise poolaasta tööplaani täiendamise ning sai ülevaate keskpanga eelarve täitmisest ja investeerimistuludest.

Eesti Panga nõukogu otsustas maksta lahkuvale presidendile Andres Lipstokile lahkumishüvitist 12 kuu põhipalga ulatuses. Nõukogu võttis otsuse tegemisel arvesse Andres Lipstoki panust panga tulemuslikul juhtimisel viimase seitsme aasta jooksul, eelkõige eurosüsteemiga (Euroopa Keskpank ja euroala keskpangad) liitumisel ja euro kasutuselevõtu sujuval tagamisel.

Esimese aasta jooksul pärast oma ametikohustuste lõppemist peab Andres Lipstok vältima oma uute isiklike või ametialaste tegevustega huvide konflikti oma senise Euroopa Keskpanga nõukogu liikmelisusega. Vastavatest tegevustest tuleb Euroopa Keskpanga nõukogu liikmeid iga kord kirjalikult teavitada ja saada Euroopa Keskpanga nõukogult nõusolek enne vastavate kohustuste võtmist.

Andres Lipstoki 12 kuu põhipalk kokku on 85 130 eurot.

Eesti Panga nõukogu järgmine korraline istung toimub 11. septembril 2012.

Lisateave:
Ingrid Mitt
avalike suhete allosakond
Eesti Pank
eurosüsteem
tel: 668 0965, 512 6843
e-post: 
ingrid.mitt [at] eestipank.ee ()
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee ()