Toimus Eesti Panga nõukogu koosolek

Teisipäeval toimunud korralisel koosolekul ei kinnitanud Eesti Panga nõukogu asepresidendi kandidaate Rein Minkat ja Märten Rossi uueks ametiajaks. Nõukogu langetas otsuse salajasel hääletusel, otsus polnud konsensuslik.

Lisaks kinnitas nõukogu Eesti Panga 2010. aasta aastaaruande, mille juures avaldas tunnustust sujuva ja eduka eurole ülemineku eest. Nõukogu võttis arvesse auditoorfirma ASi Ernst & Young läbiviidud 2010. aasta finantsaasta auditi tulemused. Samuti kinnitas nõukogu ametisse Eesti Panga siseaudiitori Juhan Kulli.

Eesti Panga nõukogu järgmine korraline istung toimub 31. mail.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee