Toimus Eesti Panga nõukogu koosolek

Eile, 28. aprillil toimunud korralisel koosolekul kinnitas Eesti Panga nõukogu Eesti Panga 2008. aasta aruande ning kiitis heaks keskpanga tegevuse eelmise aasta eelarve täitmisel. Eesti Panga välisvarad moodustasid 2008. aasta lõpuks 44,18 miljardit krooni, mida on võrreldes 2007. aastaga 26 protsenti rohkem. Eesti Panga 2008. aasta kasum oli 1,25 miljardit krooni.

Vastavalt Eesti Panga seadusele esitab Eesti Panga nõukogu kinnitatud aastaaruande koos audiitori järeldusotsusega Riigikogule. Riigikogu kuulab seejärel ära Eesti Panga presidendi ettekande 2008. aasta aruande kohta. Ettekande esitamise aeg täpsustatakse lähinädalatel. Samaaegselt aastaaruande tutvustamisega Riigikogule avaldatakse aastaaruanne ka Eesti Panga kodulehel.

Nõukogu arutas eilsel istungil ka keskpanga kasumijaotuse strateegiat, lähtudes Eesti Panga seadusest ja panga põhikirjas sätestatud Eesti Panga kasumijaotuse põhimõtetest. Eesti Panga kasumijaotuse eesmärk on kujundada Eesti Panga bilanssi selliselt, et oleks tagatud võimalikult tõhus ja usaldusväärne valuutakomitee keskkond raha stabiilsuse hoidmiseks. Praeguses majandus- ja finantskeskkonnas peab nõukogu vajalikuks jätkata arutelu järgmistel istungitel ja teha otsus keskpanga kasumijaotuse, sealhulgas riigieelarvesse eraldatava kasumi suuruse kohta hiljemalt käesoleva aasta novembris.

Järgmine Eesti Panga nõukogu istung toimub 12. mail 2009. aastal.