Toimus Eesti Panga nõukogu koosolek

Eesti Panga nõukogu sai teisipäeval toimunud korralisel koosolekul üksikasjaliku ülevaate finantsstabiilsuse olukorrast.

Nõukogu tegi tehnilisi muudatusi Eesti Panga töötajatele mõeldud eluasemelaenu tingimustes. Uueks intressi aluseks on kuue kuu Euribor, millele lisandub 0,5 protsenti ja ülemiseks piiriks on rahandusministri kehtestatud laenuintressi alammäär. Euribori kasutamine baasintressina on kohasem, kuna varem oli intressi arvutamise aluseks Euroopa Keskpanga nõukogu poolt määratud hoiustamise püsivõimaluse intress, mille otsustamisel alates sellest aastast osaleb Eesti Pank. Sisuliselt jäi laenuintressi tase töötajate jaoks samale tasemele. Samuti kinnitas nõukogu töötajatele mõeldud tarbimislaenude intressimäära 2012. aastaks tasemel 7,5 protsenti.

Lisaks kinnitas nõukogu aasta viimasel koosolekul keskpanga siseauditi 2012. aasta tööplaani.

Eesti Panga nõukogu järgmine korraline istung toimub 31. jaanuaril.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud:
press [at] eestipank.ee