Toimus Eesti Panga nõukogu koosolek

Eesti Panga nõukogu teisipäeval toimunud korralisel koosolekul palus nõukogu esimees Jaan Männik nõukogu liikmetel esitada järgmiseks istungiks omapoolsed võimalikud kandidaadid keskpanga järgmise presidendi ametikohale.

Eesti Panga president Andres Lipstok on ametis järgmise aasta 7. juunini. Vastavalt seadusele on keskpanga presidendi ametiaeg seitse aastat ja presidendi ametiaeg on ühekordne. Põhiseaduse kohaselt nimetab Eesti Panga presidendi ametisse vabariigi president keskpanga nõukogu ettepanekul. Ettepaneku tegemiseks on vaja vähemalt viie nõukogu liikme poolthäält.

Eesti Panga presidendi kandidaat peab enne presidendiks nimetamist läbima julgeolekukontrolli, mida teostab kaitsepolitseiamet kolme kuu jooksul. Täiesti salajase tasemega riigisaladusele juurdepääsuluba omavad isikuid ei pea kontrolli läbima.

Keskpanga nõukogu otsustas maksta lahkuvatele asepresidentidele Rein Minkale ja Märten Rossile lahkumishüvitist kuue kuu keskmise palga ulatuses.

Nõukogu võttis otsuse tegemisel arvesse asepresidentide Rein Minka ja Märten Rossi panust Eesti Panga juhtimisse aastail 2000-2011, nende panust eurosüsteemiga (euroala keskpangad) liitumisel ja euro sularaha käibeletuleku ettevalmistamisel. Asepresidentide Minka ja Rossi ametiaeg lõpeb 8. juulil. Rein Minka kuue kuu keskmine töötasu on 39 106 eurot ja Märten Rossil 39 293 eurot.

Lisaks sai nõukogu ülevaate eelarve täitmisest selle aasta esimese nelja kuu lõikes. Eesti Panga nõukogu kinnitas siseauditi osakonna 2011. aasta täiendatud tööplaani.

Eesti Panga nõukogu järgmine korraline istung toimub 6. septembril.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee