Tööstusettevõtete laenukasv püsis aprillis tugev

Mari Tamm, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna spetsialist

Eesti ettevõtete ja eraisikute laenude ja liisingute maht kasvas 2008. aasta aprillis 2,9 miljardit krooni ehk 1,1 protsendi võrra. Laenu- ja liisinguportfelli aastakasvu aeglustumine jätkus, jõudes aprillis 23 protsendi tasemele. Laenude ja liisingute koondportfelli kasvutempo aeglustumise taustal on töötleva tööstuse ettevõtete laenukasv püsinud tugev (aprillis 33 protsenti). See peegeldab pangasektori valmidust tootlikke äriprojekte jätkuvalt finantseerida, mis on majanduse sujuva kohandumise üheks oluliseks eelduseks.

Majanduskeskkonna muutuste taustal pankade laenuportfelli kvaliteet aprillis halvenes. Üle 60 päeva viivises olevate laenude maht tõusis aprillis 1,3 protsendi tasemele pankade laenuportfellist. Kinnisvaraturu jätkuva madalseisu taustal suurenes eelkõige kinnisvaraettevõtete viivislaenude maht. Eluasemelaenude üle 60 päevase makseviivitusega laenude osakaal laenuportfellist aprillis pisut kasvas, jäädes 0,8 protsendi tasemele.

Ettevõtete ja eraisikute hoiused kasvasid aprillis 2,1 miljardi krooni võrra. Hoiuste aastakasvutempo püsis märtsikuise ligi 10 protsendi tasemel. Sarnaselt varasemate kuudega jätkus tähtajaliste hoiuste kasv ning aeglustus nõudmiseni hoiuste kasv.

Eesti eraisikutele ja ettevõtetele antud laenude keskmised intressimäärad on üldjoontes järginud EURIBORi arenguid. Eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad olid aprillis vastavalt 5,5 protsenti ja 6,1 protsenti.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu aastakasv (%)


Joonis 2. Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht (mln krooni) ja hoiuste aastakasvutempo (parem telg)


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR

Eesti Pank avaldab kord kuus kommentaari finantssektori olulisemate näitajate kohta. Vastav statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Livia Kulm
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 745, 5291 449
E-post:
livia.kulm [at] epbe.ee