Tööturg kosus kiire majanduskasvu mõjul

Orsolya Soosaar, Eesti Panga ökonomist

Kolmandas kvartalis jätkus jõuline hõive kasv, mida ergutasid veel optimistlikud tulevikuootused ja mullusest parem hooajatööde suvi. Statistikaameti andmetel tõusis hõivatute arv aasta arvestuses 8,6 protsendi ehk 49 600 võrra. Hõive kasv oli laiapõhjaline, taastudes sealjuures kiiremini juba mitmendat kvartalit järjest languse ajal kõige enam kannatanud tegevusaladel - töötlevas tööstuses ja ehituses.

Töötuse määr kahanes II kvartali 13,3 protsendilt 10,9 protsendini III kvartalis, aasta arvestuses ligi 5 protsendipunkti võrra. Sealjuures vähenes ka pikaajaliste töötute arv. Tööjõus osalemise määr tõusis veelgi. Tööealisest elanikkonnast olid tööga hõivatud või tööotsijad 68,5 protsenti, mis on viimase kümnendi kõrgeim näitaja.

Tõenäoliselt ületas tööjõukulude kasv esmakordselt pärast pea kaht aastat tööjõu tootlikkuse kasvu. Lühiajaliselt on see ootuspärane, kuna tööturg reageerib majanduskasvule mõningase viitajaga. Esimese poolaasta tugevad majandustulemused innustasid ettevõtjaid tööjõudu juurde palkama ja töötasusid tõstma. Tootlikkuse kasvu alanedes survestab palgakasv kasumeid, mis rõhutab taas kord tööturu paindlikkuse tähtsust.

Neljandas kvartalis jõuab väliskeskkonna ebakindluse ja nõudluse vähenemise mõju tõenäoliselt Eesti majandusnäitajatesse - väheneb ekspordi ja seega tööstussektori toodangu kasv. Seega on edaspidi oodata ka hõive kasvu raugemist.

Lisainfo:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee