Tööturg näitab majanduse kiiret kohandumist

Martin Lindpere, Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti andmetel oli käesoleva aasta I kvartalis hõivatuid 44 tuhande võrra vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Töötute arv kasvas 50 tuhande võrra, tõstes tööpuuduse 11,4 protsendini.

Tööjõuturg on kiiresti reageerinud eelmise aasta lõpul alanud Eesti majanduse mahu ulatuslikule vähenemisele. Majandusaktiivsuse languse tõttu on ettevõtted asunud töötajate taset kooskõlla viima madalama nõudluse tasemega. Majanduse kasvurajale aitamiseks on vaja, et toodang ühe töötaja kohta hakkaks majanduses taas kasvama. Senine praktika on näidanud, et tööjõukulude kokkuhoid saavutatakse Eesti ettevõtetes eelkõige läbi hõive, kuid ka palgakulude vähendamise kaudu.

Töötute arv suurenes aasta alguses märkimisväärselt töötleva tööstuse arvelt, kuna see osa Eesti majandusest on saanud maailmamajanduse kriisi tõttu tugevama tagasilöögi osaliseks. Majanduses jätkuvate kohandumisprotsesside tõttu registreeritud töötus suureneb ka lähiajal, kuid kasvutempo peaks senisega võrreldes aeglustuma.