Tööturg taastub aeglaselt

Natalja Viilmann, Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti täna avaldatud andmete kohaselt on tööturu näitajate dünaamika järginud majanduse arengut viitajaga. 2010. aasta teises kvartalis aeglustus hõivatud inimeste arvu vähenemine aasta võrdluses 5,7 protsendini. Sesoonsete tegurite tulemusena suurenes tööga hõivatud inimeste arv esimese kvartaliga võrreldes 5 200 võrra.

Majanduskasv on saavutatud olemasolevate töötajate koormuse suurendamisega, mistõttu on vajadus palgata uusi inimesi jäänud tagasihoidlikuks. Tootlikkuse kasv kiirenes teises kvartalis esialgsetel hinnangutel 9,8 protsendini aasta võrdluses ja seni, kuni ettevõtted kasutavad oma jõude seisnud tootmisressursse, ei ole oodata hõive kasvu.

Majanduse taastumine on paljudes riikides olnud oodatust kiirem, kuid see ei ole loonud eriti palju uusi töökohti. Mitmete teiste riikide ülevaadete ja uuringute põhjal võib järeldada, et tööturu taastumine võib osutuda majanduse kasvu taastumisest mitte ainult aeglasemaks, vaid ka vähem ulatuslikumaks. See tähendab, et töötus jääb kriisieelsest tasemest kõrgemaks veel mitmeks aastaks.

Eesti Panga prognoosi kohaselt kasvab lisandväärtus esialgu rohkem kasumite arvelt ja vähem palkade arvelt. Edaspidi saavutavad palgad ja tootlikkus suurema kooskõla kui kiire kasvu aastatel.

Lisainfo:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee