Tööturu edasine paranemine sõltub väliskeskkonna arengust

Natalja Viilmann
Eesti Panga ökonomist

2012. aasta teises kvartalis kasvas hõivatute arv eelneva aasta sama kvartaliga võrreldes 3,6%. Hõivatute arv kerkis aastaga 21 700 võrra ning eelkõige sisenõudlusele orienteeritud teenuste valdkondades. Samal ajal vähenes töökohtade arv töötlevas tööstuses, kaubanduses ja kinnisvaraga tegelevas sektoris kokku 10 400 võrra.

Kuigi tööealine elanikkond järjest kahaneb, kasvas tööjõu pakkumine aastavõrdluses veelgi ning tööjõus osalemise määr saavutas kõrgeima taseme, ulatudes 67,9%ni.

Tööpuudus langes teises kvartalis 10,2%ni võrreldes esimese kvartali 11,5% ning eelmise aasta teise kvartali 13,3%ga. Vähenes nii lühi- kui ka pikaajaliste töötute arv ning lisaks langes pikaajaliste töötute osatähtsus töötute hulgas. Samal ajal kahanes ka heitunud ehk töö leidmise lootuse kaotanud inimeste hulk aastaga 5700 võrra.

Kuna hõive kasvu panustas suletud sektor ning hõivatute koguarv kasvas majanduse mahust enam, siis üldine tööjõu tootlikkus aastaga langes. Nii kaua kui majanduskasvu näitajad püsivad positiivsed, ei halvene ka tööturu näitajad oluliselt. Hõivatute koguarvu kasv siiski aeglustub. Majanduse ja hõive kasv on seni madala võrdlusbaasi tõttu olnud kiire. Edaspidise kasvutempo hoidmiseks peaksid välisnõudlus ja ekspordikasv hoogustuma.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee