Tööturu olukord paraneb

Natalja Viilmann, Eesti Panga ökonomist

Eesti majandus on kasvanud juba neljandat kvartalit järjest, aidates kaasa tööturu olukorra stabiliseerumisele ning tööjõunõudluse taastumisele.

Statistikaameti andmetel jätkas hõivatute arv kolmandas kvartalis kasvu. Võrreldes esimese kvartaliga suurenes töökohtade arv 25 000 võrra 578 200ni. Töökohti lisandus peamiselt töötlevas tööstuses, ehituses ja kaubanduses ehk sektorites, kus töökohtade arvu varem kõige rohkem vähendati. Kuigi hooajalised tegurid mängisid endiselt suur rolli ning aastatagusega võrreldes on töökohtade arv tööstuses ja ehituses ikka veel väiksem, võib kolmanda kvartali põhjal väita, et hõivatute arv suurenes kvartali arvestuses ka hooajalisi tegureid arvestamata. Võrreldes 2009. aasta kolmanda kvartaliga oli hõivatute arv kolmandas kvartalis veel 3,3% madalam, kuid langustempo on selgelt raugemas.

Majanduskasv ja aasta arvestuses jätkuvalt alanev töötajate arv viitavad tootlikkuse hoogsale tõusule. Tööjõu tootlikkus suurenes kolmandas kvartalis esialgsel hinnangul aastaga 8,5%. Majanduskasvu toetab praegu eelkõige ekspordikasvu taastumine, mistõttu kasvas ka tootlikkus enim just töötlevas tööstuses.

Töötuse määr alanes kolmandas kvartalis 15,5%ni. Töötute koguarv püsis siiski väga kõrge ehk 105 900, kuigi poole aastaga on see 31 000 võrra vähenenud, mis on võrdlemisi kiire muutus. Talvekuudel ei ole selle näitaja sama kiiret alanemist oodata, prognoosi kohaselt võib töötuse alanemine taas hoogustuda 2011. aasta teises kvartalis.

Viimase poolaasta jooksul paranes noorte olukord ning töötuse määra langetas osade noorte tööleasumine. Kuna töökohti tekkis valdavalt tööstuses ja ehituses, siis paranes meeste ning mitteeestlaste olukord tööturul. Osaajaga töötajate arv vähenes ehk tööjõuressurssi kasutati intensiivsemalt.

Kolmandas kvartalis suurenes pikaajaliste töötute osatähtsus töötute hulgas. Aasta kuni kaks tööta olnute arv vähenes kvartaliga 4000 võrra, väga pikka aega ehk üle kahe aasta töötute arv aga tõusis 1500 võrra. Väga pikka aega töötuid oli kokku 20 800, viimati oli see näitaja nii kõrge 2004. aasta lõpus. Samas ei tõusnud töö otsimisest loobunute arv. Kolmandas kvartalis oli neid 8800 ehk vähem kui teises kvartalis või aasta varem.

Kolmandas kvartalis jätkus ka tööjõu erikulu alanemine ning kasumi osatähtsuse taastumine. Kuigi keskmine palgaväljamakse kasvas aasta arvestuses, oli palgafondi aastamuutus majanduskasvust väiksem, kuna palgasaajate arv vähenes jätkuvalt.

Lisainfo:
Hanna Vaga
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0959, 509 7285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee