Tööturul osalemine oli kolmandas kvartalis kõrge

Orsolya Soosaar
Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti andmetel kasvas hõive selle aasta kolmandas kvartalis aastavõrdluses 1,1%. Kuna tööealiste arv kahanes, oli tööga hõivatuid tööealiste hulgas 1,2 protsendipunkti rohkem kui aasta eest. Tööturul osales – kas töötas või otsis töötuna aktiivselt tööd – rekordiline 69,1% tööealisest elanikkonnast.

Hõive kasvu võis kolmandas kvartalis mõjutada juulis jõustunud töötajate registreerimise kohustus, mis tõi töötajaid varimajandusest ametlikku hõivesse. Kuigi tööjõu-uuringu hõive hinnang peaks hõlmama kõiki tööga hõivatuid, olenemata sellest, kas nendega on sõlmitud ametlik leping, võis inimeste vastuseid siiski mõjutada ametliku töösuhte puudumine.

Tööjõu tootlikkus on aastavõrdluses selle aasta esimese kolme kvartali jooksul kasvanud, kuigi mõnevõrra aeglasemalt, kui oleks majandusele pikaajaliselt jõukohane. Maksu- ja tolliameti keskmise palga väljamakse andmete järgi kasvasid tööjõukulud kiiremini kui tööviljakus. Tootlikkuse kasv on pikemas vaates majanduse arengu peamine vedaja, millest sõltub Eesti elatustaseme lähenemine Euroopa Liidu vanadele liikmesriikidele. Eesti Panga septembris avaldatud prognoosi kohaselt kiireneb tööjõu tootlikkuse kasv 2015.–2016. aastal käsikäes väliskeskkonna taastumisega. Uue prognoosi avaldab keskpank detsembris.

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas www.eestipank.ee/press/fotopank

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959, 50 97 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee