Tööturul paistavad majanduse aeglustumise märgid

Orsolya Soosaar, Eesti Panga ökonomist

Väliskeskkonnast lähtuva ebakindluse mõju on märgata tööturu näitajates alates 2011. aasta viimasest kvartalist. Töötukassa vahendusel pakutavate töökohtade arv Eestis on tunduvalt alanenud. Konjunktuuriinstituudi tööstusbaromeetri kohaselt on rohkem töötajate arvu langust kui kasvu ootavaid ettevõtteid. Hõive aastakasv aeglustuski statistikaameti andmetel neljandas kvartalis 3,6 protsendini võrreldes kolmanda kvartali 8,6 protsendiga. Eesti Panga hinnangul oli neljandas kvartalis võrreldes kolmandaga ka hooajalisi tegureid arvestades tegu hõive langusega.

Tööpuudus kasvas kolmanda kvartali 10,9 protsendilt 11,4 protsendini neljandas kvartalis. Sealjuures oli ligi 60 protsenti töötutest otsinud tööd enam kui aasta, mis viitab kõrgele struktuurse tööpuuduse riskile. Seetõttu on aktiivse tööturupoliitika roll väga oluline töötute kvalifikatsiooni hoidmisel ning vastavusse viimisel tööturul nõutavaga.

Tööjõu ühikukulud neljandas kvartalis tõenäoliselt ei kasvanud ja seega ei tugevnenud ka tööjõuturult lähtuv hinnasurve. Suurenenud riske ja pessimistlikumat väljavaadet tuleks arvesse võtta eelseisvatel palgaläbirääkimistel ja personaliotsustes. See aitab kindlustada ettevõtluse konkurentsivõimet ja eelarvetasakaalu saavutamist avalikus sektoris.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud:
press [at] eestipank.ee