Tööturult lähtuv inflatsioonisurve tugevnes teises kvartalis

Orsolya Soosaar
Eesti Panga ökonomist

2013. aasta teises kvartalis kiirenes hõive kasv Statistikaameti hinnangul 3,3%ni. See hinnang põhineb Eesti tööjõu-uuringu tulemustel, mida on laiendatud rändega korrigeerimata tööealise elanikkonna arvule. Tänavu ei korrigeeritud seda arvu ka rahvastiku vanusestruktuuri muutusest tingitud tööealise elanikkonna loomuliku vähenemisega. Hõivatute üldarvu aastakasv on seega ülehinnatud. Samas ei mõjuta see oluliselt tööturu suhtarve ega hõive kasvu kvartali võrdluses. Viimane oli Eesti Panga arvutuste kohaselt hooajalisi tegureid arvesse võttes suhteliselt kiire ja ulatus 2,7%ni. Kuigi majanduskasv on viimasel poolaastal püsinud tagasihoidlik, ulatub hõive määr 63%ni, mis on väga lähedal kriisieelsele tipptasemele.

Teises kvartalis ületas hõive kasv tunduvalt majanduse reaalkasvu, mis tähendab, et tööjõu tootlikkus alanes. Maksu- ja Tolliameti statistika viitab sellele, et palgakulu kasvas kiiresti, sest keskmine palgaväljamaks kasvas 2013. aasta teises kvartalis 7%. Seega suurenes tõenäoliselt palga ja tootlikkuse lõhe. Tugeva palgakasvu taga on tõenäoliselt järjest vähenenud vaba tööjõu hulk. Oht, et tööjõukulude kiire kasv kandub peagi üle hindadesse, on varem prognoositust suurem.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee