Töötuse kiiret alanemist ei tasu oodata

Natalja Viilmann, Eesti Panga ökonomist

Statistikaameti andmetel vähenes tööga hõivatute arv ka 2010. aasta esimeses kvartalis. Eelneva kvartaliga võrreldes kahanes hõivatute arv 26 900 võrra, kusjuures ehituses vähenes töökohtade arv 15 000 ja tööstuses 13 800 võrra. Osaliselt võis olukorda ehituses mõjutada külm talv ja töö hooajalisus, kuid hõivatute üldarv alanes prognoositust siiski rohkem.

Hõive vähenes aastatagusega võrreldes 9,6 protsenti ehk oluliselt kiiremini kui majanduslanguse tempo, mis oli 2,3 protsenti. See viitab tootlikkuse väga kiirele kasvule ja tootmisprotsesside ümberstruktureerimisele.

Seni on tööturunäitajad järginud majanduskasvu arengut keskmiselt kahe kvartali pikkuse viitajaga, mistõttu töötute arvu jätkuv kasv esimeses kvartalis ei valmistanud üllatust. Eesti Panga hinnangul hakkab olukord tööturul paranema aasta teises pooles, millele osutavad mitmed näitajad. Kuise statistika kohaselt on majanduse taastumise esimesed märgid hakanud tööturunäitajaid juba mõjutama: loodud töökohtade arv kasvab ning uute registreeritud töötute lisandumine pidurdub.

Lisaks hõive langusele mõjutas töötute arvu suurenemist mitteaktiivsete arvu vähenemine 7300 võrra eelneva kvartaliga võrreldes. Vähenes nii heitunute kui ka õpingute tõttu mitteaktiivsete arv, mis tähendab, et töö leidmise tõenäosus hakkas suurenema.

Töötute üldarv oli esimeses kvartalis erakordselt kõrge, 136 900 inimest, ning töötuse määr jääb Eesti Panga prognoosi kohaselt tänavu kõrgeks.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee